Internet Wifi

Na terenie schroniska dostępna strefa z bezpłatnym bezprzewodowym internetem wifi.

cennik

Ceny już od 25 PLN. Doba noclegowa trwa od 17:00 do 10:00 dnia następnego.

zniżki/rabaty

Zapraszamy na wypoczynek, obozy wędrowne, kolonie oraz zielone szkoły. Pomagamy w organizacji ognisk, lokalnych wycieczek. Korzystne rabaty dla zorganizowanych grup turystycznych powyżej 10 osób. Członkowie PTSM 10% zniżki.

Polecamy w okolicy

Regulamin goście indywidualni <<klik>>   Regulamin goście zorganizowani <<klik>>

 Regulamin dla gości indywidualnych

Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świętej Katarzynie

Zasady, obowiązujące klientów indywidualnych

1. Prawo do korzystania ze schroniska przysługuje w pierwszej kolejności młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom, wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, jak również obcokrajowcom należącym do macierzystych stowarzyszeń schronisk młodzieżowych. Z noclegu w schronisku, w razie wolnych miejsc, mogą korzystać również klienci indywidualni pod warunkiem przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Klienci indywidualni (poniżej 10 osób) dokonują wcześniejszej rezerwacji podając: nazwisko i imię osoby, na którą będzie meldunek, telefon kontaktowy, liczbę osób, czas pobytu w schronisku oraz dzień i godzinę przybycia. Po uzyskaniu wstępnej akceptacji w ciągu 10 dni kierownik grupy przesyła zaliczkę w wysokości 20% należności. Zwrot zaliczki może nastąpić w przypadku nie skorzystania ze schroniska tylko z wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn, uznanych przez dyrektora schroniska, po potrąceniu poniesionych już przez schronisko kosztów. W przypadku nie nadesłania zaliczki na 3 dni przed przybyciem, dyrektor schroniska może zamówienie anulować. W wyjątkowych przypadkach płatność może być regulowana na miejscu.

3. Klienci indywidualni, w przypadkach wyjątkowych oraz w razie niepogody, mogą być przyjmowani do schroniska za zgodą dyrektora oraz ustaloną w cenniku opłatą za pobyt dzienny.

4. Przybywając do schroniska (powinno to nastąpić w godzinach 16.00- 21.00), goście, okazując dowody osobiste lub legitymacje zostają wpisani do książki meldunkowej oraz regulują należne opłaty, według obowiązującego cennika.

5. Ze schroniska można korzystać tak długo, jak pozwolą na to wolne miejsca noclegowe. Dłuższe pobyty (ponad tydzień) są regulowane dodatkową umową między klientem a dyrektorem schroniska.

6. Osoby, które przebyły chorobę zakaźną nie mogą w okresie kwarantanny korzystać ze schroniska.

7. Korzystający z noclegu w schronisku, o ile rezygnują ze schroniskowej bielizny pościelowej, muszą być zaopatrzeni we własną bieliznę pościelową (prześcieradło, poszwę i poszewkę na poduszkę) lub śpiwór. W przypadku nie posiadania własnej bielizny pościelowej należy obowiązkowo korzystać z bielizny pościelowej schroniska za ustaloną opłatą.  

8. Nocujący powinni umożliwić sprawdzenie, czy wszyscy mają bieliznę pościelową lub śpiwór. Bez bielizny pościelowej lub śpiwora nie można korzystać z noclegu.

9. Od godz. 22.00 do 6.00 obowiązuje w schronisku cisza nocna. Turyści, którzy przychodzą późno lub wcześnie rano wychodzą ze schroniska, nie mogą zakłócać wypoczynku pozostałym osobom. Odchylenia od ustalonych godzin ciszy nocnej są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą dyrektora schroniska.

10. W godz. 10.00 do 17.00 w schronisku przebywać się nie powinno.

11. Przygotowanie posiłków może odbywać się jedynie w miejscu wyznaczonym przez dyrektora schroniska. Po spożyciu posiłków należy pozmywać naczynia kuchenne, a kuchnię i jadalnie posprzątać. Korzystanie z własnych grzałek i kuchenek elektrycznych jest w schronisku zabronione.

12. Wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska należy zgłaszać dyrektorowi schroniska, w przeciwnym razie koszty naprawy, określone przez dyrektora schroniska poniesie nocujący.

13. W schronisku obowiązuje schludny ubiór, spokojne i uprzejme zachowanie.

14. Osoby, będące pod wpływem alkoholu nie będą przyjmowane do schroniska.

15. Picie alkoholu, palenie tytoniu i spożywanie jakichkolwiek używek na terenie schroniska jest zakazane.

16. W razie przekroczenia regulaminu schroniska lub nieodpowiedniego zachowania, dyrektor schroniska jest uprawniony do powiadomienia jednostki porządkowej (np. policji) i usunięcia ze schroniska. Ponadto ma prawo do odmówienia przyjęcia takiej osoby w przyszłości.

17. Korzystający ze schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi kierować do właściwego terytorialnie organu administracji lub Oddziału Świętokrzyskiego PTSM.

18. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, tj.: zapewnienia porządku, ochrona mienia, przestrzegania zasad kultury, itp., korzystający ze schroniska są obowiązani stosować się do wskazań dyrektora schroniska


Regulamin dla grup zorganizowanych

Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świętej Katarzynie

Zasady, obowiązujące grupy zorganizowane

1. Prawo do korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom, wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, jak również obcokrajowcom należącym do macierzystych stowarzyszeń schronisk młodzieżowych. Z noclegu w schronisku, w razie wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby pod warunkiem przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Grupy zorganizowane (co najmniej 10 osób) dokonują wcześniejszej rezerwacji (na miesiąc przed noclegiem) podając: nazwisko i imię kierownika grupy oraz jego adres i telefon kontaktowy, liczbę uczestników, nazwę i adres szkoły (uczelni) lub organizacji, czas pobytu w schronisku oraz dzień i godzinę przybycia. Po uzyskaniu wstępnej akceptacji w ciągu 10 dni kierownik grupy przesyła zaliczkę w wysokości 20% należności. Zwrot zaliczki może nastąpić w przypadku nie skorzystania ze schroniska tylko z wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn, uznanych przez dyrektora schroniska, po potrąceniu poniesionych już przez schronisko kosztów. W przypadku nie nadesłania zaliczki na 10 dni przed przybyciem, dyrektor schroniska może zamówienie anulować. Zamówienia wycieczek są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń, ale pierwszeństwo mają zespoły młodzieży szkolnej i studenckiej.

3. Turyści indywidualni są przyjmowani na noclegi bezpośrednio w schronisku, jeżeli są wolne miejsca, z tym, że pierwszeństwo ma młodzież szkolna i studencka. Turyści indywidualni mogą również dokonywać wcześniejszych rezerwacji, zgodnie z procedurą określoną w pkt.2.

4. Zespoły wycieczkowe i pojedynczy turyści, w przypadkach wyjątkowych oraz w razie niepogody, mogą być przyjmowani do schroniska za zgodą dyrektora oraz ustaloną w cenniku opłatą za pobyt dzienny.

5. Przybywając do schroniska (powinno to nastąpić w godzinach 16.00- 21.00), goście, okazując dowody osobiste lub legitymacje zostają wpisani do książki meldunkowej oraz regulują należne opłaty, według obowiązującego cennika.

6. Ze schroniska można w zasadzie korzystać nie dłużej niż 3 kolejne noce, chyba, że są wolne miejsca i dyrektor schroniska wyrazi zgodę na dłuższy pobyt.

7. Osobom płci męskiej i żeńskiej zapewnia się zakwaterowanie w oddzielnych pomieszczeniach, wskazanych przez dyrektora schroniska.

8. Osoby, które przebyły chorobę zakaźną nie mogą w okresie kwarantanny korzystać ze schroniska.

9. Kierownik grupy wycieczkowej i opiekunowie zobowiązani są nocować w schronisku razem z uczestnikami. W przeciwnym wypadku grupa nie może być przyjęta do schroniska.

10. Korzystający z noclegu w schronisku, o ile rezygnują ze schroniskowej bielizny pościelowej, muszą być zaopatrzeni we własną bieliznę pościelową (prześcieradło, poszwę i poszewkę na poduszkę) lub śpiwór. W przypadku nie posiadania własnej bielizny pościelowej należy obowiązkowo korzystać z bielizny pościelowej schroniska za ustaloną opłatą.  

11. Nocujący powinni umożliwić sprawdzenie, czy wszyscy mają bieliznę pościelową lub śpiwór. Bez bielizny pościelowej lub śpiwora nie można korzystać z noclegu.

12. Od godz. 22.00 do 6.00 obowiązuje w schronisku cisza nocna z wygaszeniem światła. Turyści, którzy przychodzą późno lub wcześnie rano wychodzą ze schroniska, nie mogą zakłócać wypoczynku pozostałym osobom. Odchylenia od ustalonych godzin ciszy nocnej są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą dyrektora schroniska.

13. W godz. 10.00 do 17.00 w schronisku przebywać nie należy.  Odstępstwa od tej zasady wymagają zgody dyrektora schroniska i powodują pobranie opłaty za tzw. pobyt dzienny.

14. Przygotowanie posiłków może odbywać się jedynie w czasie i miejscu wyznaczonym przez dyrektora schroniska. Po spożyciu posiłków należy pozmywać naczynia kuchenne, a kuchnię i jadalnie posprzątać. Korzystanie z własnych grzałek i kuchenek elektrycznych jest w schronisku zabronione.

15. Wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska należy zgłaszać dyrektorowi schroniska, w przeciwnym razie koszty naprawy, określone przez dyrektora schroniska poniesie nocujący.

16. W schronisku obowiązuje schludny ubiór, spokojne i uprzejme zachowanie.

17. Osoby, będące pod wpływem alkoholu nie będą przyjmowane do schroniska.

18. Picie alkoholu, palenie tytoniu i spożywanie jakichkolwiek używek na terenie schroniska jest zakazane.

19. W razie przekroczenia regulaminu schroniska lub nieodpowiedniego zachowania, dyrektor schroniska jest uprawniony do zatrzymania legitymacji winnego (uczniowskiej, studenckiej, członkowskiej) i usunięcia go ze schroniska. Ponadto zawiadamia właściwą szkołę (uczelnię, organizację).

20. Korzystający ze schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi kierować do właściwego terytorialnie organu administracji lub Oddziału Świętokrzyskiego PTSM.

21. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, tj.: zapewnienia porządku, ochrona mienia, przestrzegania zasad kultury, itp., korzystający ze schroniska są obowiązani stosować się do wskazań dyrektora schroniska.